Dutch for starters
Spelende kinderen

Kids

Is your child in need of some help while learning the Dutch language?

Kids

Is your child in need of some help while learning the Dutch language? Dutch for Starters! is here to help. We offer tutoring programmes to improve their Dutch. These programmes are available for children in elementary and secondary school. In these programmes your child will study a variety of different aspects. We will focus on the enlargement of their vocabulary, learning words that are education-specific, fully comprehending the Dutch spelling rules and improving their technical reading abilities. We also offer extra help for a variety of different courses such as geography, history or biology. At Dutch for Starters! we prefer using an interactive method and games so that learning Dutch will never become boring and your children will love to see us in class. At the start of the programme we will discuss their needs together, which allows us to create a highly personalized and detailed study plan. Together we will find the right approach for helping your child become a fluent speaker of Dutch!

Interested?

Send an email to info@dutchforstarters.nl or call: 06-14215723 to Marieke
Rijsbergen, certified teacher in NT2 (NT2: Dutch as a Second Language)

Kinderen

Heeft uw kind extra hulp nodig bij het leren van de Nederlandse taal? Dutch for Starters! kan daarbij helpen. Wij geven bijlessen in het verbeteren van de Nederlandse taal voor basisschoolleerlingen, maar ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met ons gaat uw kind aan de slag met: uitbreiding van de woordenschat, het leren van schooltaalwoorden, het aanleren van de spellingregels en het verbeteren van technisch lezen. Ook kunnen wij hulp bieden bij schoolvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, of biologie. We gebruiken veel interactieve werkvormen en spelletjes zodat het leren van de Nederlandse taal nooit saai wordt. En uw kinderen graag naar onze lessen komen. Bij de start kijken we, samen met u, wat uw kind precies nodig heeft. Samen kiezen we voor de juiste aanpak!

Interesse?

Mail naar info@dutchforstarters.nl of bel naar: 06-14215723, Marieke Rijsbergen, gecertificeerd docent NT2


Gekleurde schorten

Dutch for starters

Dutch lessons for English parents with kids at primary school.

Scholieren op schommel

Course A1

New course (online) A0 - A1 starts 24th of september!

Scholieren op bank

Course A2

New course (online) A1 - A2 starts 22th of september!

Scholieren achter computer

Online courses

Dutch for Starters! geeft ook online lessen Nederlands als tweede taal.

Spelende kinderen

Kids

Is your child in need of some help while learning the Dutch language?

Logo van Dutch for starters

Contact

Bel Marieke Rijsbergen, docent NT2 en eigenaar van Dutch for Starters! 0031 614215723